Realisatie VAN GEBOUWINSTALLATIES

Onze afdeling Projecten bouwt hoogwaardige technische installaties. Dat gebeurt meestal in nauwe samenwerking met de afdelingen Ontwerp & Techniek en Services. Hierdoor kunnen wij projecten realiseren die niet alleen bij oplevering voldoen aan uw wensen, maar ook op de lange termijn het gewenste rendement opleveren. Wij werken bij voorkeur in bouwteamprojecten of DBM-trajecten (Design, Build & Maintenance).

Daarom Kropman:

  • Veel aandacht voor veilig werken, van directie tot werkvloer

  • Ervaring met duurzaam bouwen (BREEAM en LEED gecertificeerde projecten)

  • Ook bij complexe projecten oplevering conform ontwerpwaarde

 

“Meteen bij opdracht benadrukte Kropman het belang van een review van het ontwerp, waarbij ze voor alle systemen afzonderlijk de functionele eisen van het bestek in een functionele specificatie hadden samengevat. Door dat te doen kwamen er enkele onduidelijkheden en onvolkomenheden naar boven. Deze konden zo tijdig en adequaat worden opgelost.”
— Dr. András Vermes, Apotheek A15

Meer weten? Neem contact met ons op!