Certificering

 
 
ISO 9001.png

ISO 9001

Kropman is ISO9001 gecertificeerd bij DEKRA Certification. Het toepassingsgebied is: Het ontwerpen, installeren en onderhouden van gebouwgebonden werktuigbouwkundige, elektrotechnische en meet- en regeltechnische installaties, alsmede cleanrooms, clean utilities en procesinstallaties. Het vervaardigen van prefab installatiedelen.

ISO 14001.png

ISO 14001

Kropman is ISO14001 gecertificeerd bij DEKRA Certification. Het toepassingsgebied is: Het ontwerpen, installeren en onderhouden van gebouwgebonden werktuigbouwkundige, elektrotechnische en meet- en regeltechnische installaties, alsmede cleanrooms, clean utilities en procesinstallaties.

VCA2.png

VCA**

Met een VCA**-certificaat laten wij zien dat wij toegewijd zijn wanneer het gaat om veiligheid, gezondheid, milieu, meldingsprocedures, correcte taakrisicoanalyses en het in kaart brengen van onveilige situaties en ongevallen. Wij zijn gecertificeerd volgens de VCA**, Kropman kan met het VCA**-certificaat ook aantoonbaar veilig als hoofdaannemer optreden of u ontzorgen binnen uw Serviceactiviteiten.

SCIOS.png

SCIOS

Het SCIOS-certificaat geeft aan dat wij de vereiste kwaliteit leveren op het gebied van rendement, veiligheid en milieubelasting. De door ons geleverde en geïnstalleerde elektrotechnische installaties in gebouwen, stook- en verwarmingsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen werken optimaal, veilig en energiezuinig.

 
BRL 6000.png

BRL 6000

Als installateur staan wij voor de professionaliteit van onze organisatie en het vakmanschap van onze medewerkers. Wij willen u de zekerheid bieden en aantonen dat onze installaties betrouwbaar, duurzaam en veilig zijn ontworpen. Met het Kwaliteitskeurmerk BRL 6000 laten wij zien dat wij aan de geldende eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit voldoen. Kropman is gecertificeerd voor het ontwerpen en installeren van uw installaties.

BRL 6000-21.png

BRL 6000-21

Kropman is door DEKRA Certification BRL6000-21 gecertificeerd. Voor bedrijven die zich bezighouden met warmte-koudeopslag (WKO), zijn er extra eisen en richtlijnen vastgesteld om de kwaliteit en veiligheid van zeer specifieke werkzaamheden te borgen. Voor het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen zijn criteria vastgelegd in BRL 6000-21. Deze criteria zijn er uiteindelijk op gericht om de kwaliteit van de gerealiseerde bodemenergiesystemen te borgen.

Borg technisch beveiligingsbedrijf.png

BRL BORG

Het BRL BORG-inbraak certificaat is gebaseerd op het certificatieschema BORG Beveiligingsbedrijf. Als onafhankelijke certificerende instantie toetst DEKRA Certificering ons aan de criteria van dit schema. Met de DEKRA Certificering BORG tonen wij aan dat ons personeel over de juiste capaciteiten beschikt, maar ook dat onze systemen betrouwbaar zijn en volgens de geldende installatievoorschriften worden onderhouden.

5844.png

BRL-100 (F-gassen)

In beoordelingsrichtlijn 100 (BRL 100) zijn de eisen vastgelegd voor certificatie tegen het certificaat F-Gassen voor bedrijven. Bij werkzaamheden voor derden is het hebben van dit certificaat verplicht. Deze regeling borgt dat een BRL-100 gecertificeerd persoon de controles en onderhoud aan apparatuur uitvoert namens een gecertificeerd bedrijf. De Kropman vestigingen Almere, Assen & Breda zijn BRL-100 gecertificeerd.

 
NIL (ISO 3834).png
Bodem+ erkenning (WKO).png
6237 RGB.png
 

ISO 3834

Certificatie volgens ISO 3834 geeft zekerheid voor de opdrachtgever. Het is het bewijs dat een bedrijf het lasproces van grondstof tot het uiteindelijke product goed beheerst. Dit betekent weer dat opdrachtgevers zelf minder hoeven te controleren.

Bodem+ Erkenning (WKO)

Bedrijven die bodemenergiesystemen - zoals warmte-koudeopslag (WKO) - ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden, dienen erkend te zijn door overheidsinstantie Bodem+. Kropman is door DEKRA Certification gecertificeerd voor het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud van bodemenergiesystemen conform BRL 6000-21 en op grond daarvan erkend door Bodem+. Kropman is voor opdrachtgever een erkende en betrouwbare partij.

BRL-100 (F-gassen)

Aan de hand van het BORG-certificaat toont Kropman betrouwbaarheid en vakmanschap aan als beveiligingsbedrijf. Kropman is goedgekeurd om BORG certificaten uit te geven, wij worden namelijk beoordeeld door een Certificerende Instantie op levering van producten en of diensten. Denk hierbij aan het adviseren, aanleggen, monteren en onderhouden van inbraakbeveiliging. Bovendien worden hiervoor onze bedrijfsprocessen, deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel gecontroleerd.

 
5830.png
6239.png
 
DEKRA Kaal.png
 

Brandmeldinstallatie Leveren

Met het Certificaat-Brandmeldinstallaties laten wij zien dat wij autonome brandmeldinstallaties van een hoge kwaliteit leveren. Ook tonen wij aan dat wij goed op de hoogte zijn van de gemeentelijke wet- en regelgeving.

Brandmeldinstallatie Installeren

Met het Certificaat-Brandmeldinstallaties laten wij zien dat wij autonome brandmeldinstallaties van een hoge kwaliteit installeren. Ook tonen wij aan dat wij goed op de hoogte zijn van de gemeentelijke wet- en regelgeving. Wij adviseren op basis van kennis en ervaring en installeren brandmeldinstallaties volgens het vooraf overeengekomen programma van eisen (onder andere van brandweer en verzekeraar).

Brandmeldinstallatie Onderhouden

Reeds verkregen. Wordt binnenkort toegevoegd.