Aanvankelijk werden procesinstallaties en cleanroominstallaties door verschillende afdelingen gebouwd. De markt vraagt echter steeds nadrukkelijker om een integrale oplossing. Bij Kropman zijn alle activiteiten en know how op dit gebied, van ontwerp, bouw en inbedrijfstelling tot en met het onderhoud van de installaties, ondergebracht in een aparte businessunit: Kropman Contamination Control (KCC).

 

Kropman Contamination Control

De complete dienstverlener voor procesinstallaties en cleanroominstallaties

KCC Services

Uw partner en expert in beheer en exploitatie

KCC Projecten

Uw wensen vertaald naar een ontwerp en een gerealiseerd project