Management

HOOFD PROJECTEN - RIJSWIJK

HOOFD PROJECTEN - RIJSWIJK

Voor de vestiging Rijswijk is het Hoofd Projecten verantwoordelijk voor het waarborgen van de continuïteit van de integrale projectuitvoering met betrekking tot kortlopende werken, engineering, werkvoorbereiding en uitvoering binnen de servicevestiging door hier op pro-actieve basis leiding aan te geven. Zelf leg je verantwoording af aan de vestigingsmanager.
Hij draagt zorg voor een juiste bewaking van de financiën, de planning en kwaliteit van de projecten door het coachen, aansturen en begeleiden van de (junior) projectleiders en –managers. Daartoe verzorgt hij een volledige en correcte informatieoverdracht (schriftelijk en/of mondeling) naar alle betrokken partijen (in- en extern) met betrekking tot alle projectgerelateerde zaken, adviseert hij over het op te stellen projectplan en rapporteert hij over de voortgang van de projecten aan de vestigingsmanager/directie. Na afronding van een project draagt het hoofd vestigingsprojecten zorg voor de projectevaluatie.

Senior HR ADVISEUR - NIJMEGEN

Senior HR ADVISEUR - NIJMEGEN

Als HR Adviseur vorm je een actieve sparringpartner richting directie, de managers en ook de medewerkers op het gebied van personeel en organisatie. Je stelt mede het personeelsbeleid op, je verzamelt informatie, je onderhandelt over arbeidsvoorwaarden met het personeel. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een aan jou toegewezen beleidsterrein. Ook bied je een luisterend oor en bemiddel je bij conflicten en problemen tussen managers en medewerkers. Je bent dus zowel met mensen als met beleidstaken bezig.

HOOFD PRODUCT- EN PROCESMANAGEMENT - NIJMEGEN

HOOFD PRODUCT- EN PROCESMANAGEMENT - NIJMEGEN

Kropman Installatietechniek heeft een vacature voor een Hoofd Product- en Procesmanagement. Doel van de functie is: het scheppen van de voorwaarden waaronder de medewerkers van de organisatie, maar met name van de afdeling Product- en Procesmanagement, processen en diensten kunnen optimaliseren en ontwikkelen. Daarnaast moet de Hoofd Product- en Procesmanagement ervoor zorgen dat alle operationele, beleidsmatige en financiële doelstellingen van de afdeling behaald worden. Verder wordt verwacht dat de Hoofd Product- en Procesmanagement zelf ook een inhoudelijke bijdrage levert aan optimalisatie en (beleids)ontwikkeling.

HOOFD SERVICES - BREDA

HOOFD SERVICES - BREDA

Kropman Installatietechniek heeft een vacature voor een Hoofd Services op onze snelgroeiende vestiging Breda. De afdeling Services is verantwoordelijk voor het op tijd leveren van voldoende kwalitatieve medewerkers ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden, kleine klussen en van de afgesproken overige diensten bij onze klanten. Hoofd Services zorgt dat de processen worden geoptimaliseerd en (daardoor) de medewerkers uitstekend functioneren en (door)groeien in hun werk. Je stuurt op de vestiging Breda direct de werkvoorbereiding en de technisch beheerders op de sublocaties aan. Uiteraard dien je de samenwerking op te zoeken tussen de andere Hoofd Services binnen Kropman en natuurlijk de samenwerking met de contractbeheerders en Hoofd Projecten binnen de vestiging

PROJECTMANAGER - NIJMEGEN

PROJECTMANAGER - NIJMEGEN

Kropman Installatietechniek zoekt voor de afdeling (nieuwbouw)Projecten regio Oost een ervaren Projectmanager voor onze vestiging in Nijmegen. De projectmanager geeft leiding aan een projectteam en waarborgt de kwaliteit en kwantiteit van engineering, werkvoorbereiding en uitvoering in projecten in de industrie, gezondheidszorg en utiliteit. Een voorbeeld van een uitdagend project is de nieuwbouw van het ziekenhuis in Scheemda.