Landelijk coördinator Werktuigbouwkunde

Landelijk coördinator WTB

Wat ga je doen:

Eisen met betrekking tot een bepaalde technische discipline zodanig vertalen dat de organisatie de betreffende technische discipline efficiënt en conform de geldende wet- en regelgeving en wensen van de klant kan leveren.

Jouw team bestaat uit hoogopgeleide kennisdragers die integraal naar oplossingen zoeken en hierbij ook buiten de eigen disciplines; Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en GebouwAutomatisering kijken o.a. op bouwfysisch en bouwkundig vlak.
2 bevlogen collega landelijk coördinatoren:

 • Landelijk coördinator Elektrotechniek.

 • Landelijk coordinator Safety & Security.

OVER KROPMAN

Kropman Installatietechniek bestaat bijna 85 jaar en is een integrale technische dienstverlener. Van ontwerp, engineering, realisatie en nazorg tot en met onderhoud en technisch beheer. We begeven ons in de vakgebieden werktuigbouw, elektrotechniek, gebouwautomatisering, contamination control en prefabricage. Onze klanten bevinden zich in de utiliteitssector, de gezondheidszorg en industrie.

Kropman heeft veertien regionale vestigingen met totaal ruim 800 medewerkers. We hebben een eigen fabriek in Nijmegen voor prefabricage van montage-opdrachten. In Rijswijk bevindt zich onze R&D-afdeling ter ondersteuning van gebouwautomatisering. Speerpunten in ons beleid zijn:

• Kwaliteit
• Innovatie
• Duurzaamheid

Die speerpunten zijn niet zomaar een paar woorden. We werken er dagelijks aan en we boeken er resultaten mee. We hebben bijvoorbeeld alle relevante certificeringen die onze kwaliteit onderstrepen. We zijn innovatief met bijvoorbeeld het eigen InsiteView, een software pakket voor geïntegreerd gebouwbeheer. En we bieden klanten bijvoorbeeld een compleet pakket voor energiemanagement. Je kunt Kropman Installatietechniek met deze en vele andere argumenten goed vertegenwoordigen in de markt.

FUNCTIE LANDELIJK COÖRDINATOR W

Verantwoordelijkheden in de belangrijkste werkprocessen

 • Toetsen van de werkprocessen en methodieken aan wettelijke bepalingen, normen, certificering en dergelijke inzake de technische discipline en indien nodig (in samenwerking met andere belanghebbenden).

 • Opstellen van of aanpassen van de interne regelgeving en/of werkprocessen en methodieken en deze (in samenwerking met andere belanghebbenden) implementeren om aan de wettelijke bepalingen te voldoen.

 • Toezien dat de medewerkers met de betreffende technische discipline zich houden aan afgesproken werkprocessen en methodieken en indien dit niet het geval is beïnvloeden tot het gewenste gedrag.

 • Bepalen van de benodigde kennis- en competentieontwikkeling van medewerkers met de betreffende technische discipline en het adviseren van de verantwoordelijke managers hierover als het gaat om aanname en ontwikkeling van medewerkers.

 • Signaleren van noodzaak tot opleidingen voor medewerkers werkzaam binnen de technische discipline, vaststellen van opleidingseisen en adviseren over passende opleidingen aan de betreffende managers van de vestigingen.

 • Het (laten) verzorgen van (her)instructies of scholing van medewerkers binnen de betreffende technische discipline om aan wettelijke eisen en of wensen van klanten te kunnen voldoen.

 • Beantwoorden van (technische) vragen op het gebied van de betreffende technische discipline.

 • Adviseren ten aanzien van vraagstukken met betrekking tot de betreffende technische discipline aan interne -, externe -, en potentiele klanten.

 • Actief volgen van ontwikkelingen binnen de technische discipline door het lezen van vakliteratuur, lezen van vakgerichte blogs en bezoeken van evenementen door vakverenigingen et cetera zodat de Landelijk Techniek Coördinator kan beoordelen of deze ontwikkelingen van belang zijn voor Kropman en zo ja het initiatief neemt tot implementatie ervan binnen de organisatie.

 • Verbeteren of vervangen van diensten, producten, protocollen en standaarden om de kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

 • Het in acht nemen en op de juiste en adequate wijze toepassen van bedrijfseigen richtlijnen, werkinstructies en procedures die betrekking hebben op Kwaliteit, Arbo en Milieu. Bij afwijkingen of constateringen van onveilige situaties of handelingen is hij/zij bevoegd om de werkzaamheden stil te leggen, hierbij zal na stillegging overleg plaatsvinden met zijn / haar leidinggevende voor het bepalen van de juiste actie en maatregelen.

JOUW PROFIEL

Wie zoeken wij:

 • Een ervaren Werktuigbouwkundige die goed op de hoogte is van wet- en regelgeving.

 • HBO werk- en denkniveau.

 • Vernieuwend kan denken en handelen.

 • Kan complexe problemen ontleden, oplossen en op een eenvoudige manier overbrengen aan (interne) klanten.

 • Representatief en communicatief vaardig (kan goed schakelen tussen verschillende niveaus).

 • Standplaats bij n.t.b.

 • Kennis van bijv: BRL6000, F-gassen, SCIOS, stookruimte, ventilatie, gebouw riolering, medische gassen

ARBEIDSVOORWAARDEN

Kropman biedt een informele, open en collegiale sfeer die kenmerkend is voor de organisatie. Collegialiteit scoort jaarlijks hoog in ons medewerkerstevredenheidsonderzoek. Je verdient een goed salaris en we bieden prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals reis- en studiekostenvergoeding en collectieve verzekeringen. Bovendien krijg je alle mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en door te groeien. We zijn een groot bedrijf en bieden iedereen kansen. Kropman behoort tot de top. Ook voor haar werknemers.