HOOFD PRODUCT- EN PROCESMANAGEMENT - NIJMEGEN

HOOFD PRODUCT- EN PROCESMANAGEMENT - NIJMEGEN

Kropman Installatietechniek heeft een vacature voor een Hoofd Product- en Procesmanagement. Doel van de functie is: het scheppen van de voorwaarden waaronder de medewerkers van de organisatie, maar met name van de afdeling Product- en Procesmanagement, processen en diensten kunnen optimaliseren en ontwikkelen. Daarnaast moet de Hoofd Product- en Procesmanagement ervoor zorgen dat alle operationele, beleidsmatige en financiële doelstellingen van de afdeling behaald worden. Verder wordt verwacht dat de Hoofd Product- en Procesmanagement zelf ook een inhoudelijke bijdrage levert aan optimalisatie en (beleids)ontwikkeling.

OVER KROPMAN

Kropman Installatietechniek bestaat ruim 80 jaar en is een integrale technische dienstverlener. Van engineering, uitvoering en nazorg tot en met onderhoud en technisch beheer. We begeven ons in de vakgebieden werktuigbouw, elektrotechniek, meet- en regeltechniek, contamination control en prefabricage. Onze klanten bevinden zich in de utiliteitssector, de gezondheidszorg en industrie.

Kropman heeft elf regionale vestigingen met totaal 800 medewerkers. We hebben een eigen fabriek in Nijmegen voor prefabricage van montage-opdrachten. In Rijswijk bevindt zich onze R&D-afdeling ter ondersteuning van meet-en regeltechniek. Speerpunten in ons beleid zijn:

• Kwaliteit
• Innovatie
• Duurzaamheid

Die speerpunten zijn niet zomaar een paar woorden. We werken er dagelijks aan en we boeken er resultaten mee. We hebben bijvoorbeeld alle relevante certificeringen die onze kwaliteit onderstrepen. We zijn innovatief met bijvoorbeeld het eigen InsiteView, een software pakket voor geïntegreerd gebouwbeheer. En we bieden klanten bijvoorbeeld een compleet pakket voor energiemanagement. Je kunt Kropman Installatietechniek met deze en vele andere argumenten goed vertegenwoordigen in de markt.

JOUW FUNCTIE

 • Bepalen van welke processen en diensten geoptimaliseerd of ontwikkeld gaan worden. Creëren van de randvoorwaarden voor een correcte en effectieve uitvoering van de werkzaamheden van de medewerkers. 
 • Zorgen dat de geplande processen en diensten op tijd en juist geoptimaliseerd of ontwikkeld worden door ofwel zelf een bijdrage te leveren en te sturen op de voortgang, of door ervoor de zorgen dat medewerkers van de afdeling en andere betrokkenen dit realiseren. 
 • Opstellen en bewaken van het budget van de afdeling. 
 • Mede ontwikkelen, operationaliseren en implementeren van beleid op de afdeling. 
 • Ervoor zorgen dat de afdeling functioneert conform de geldende werkwijzen, richtlijnen en processen. 
 • Zorgen voor samenhang met en tussen verschillende werkprocessen en functies binnen de afdeling, gericht op het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie en het bewaken ervan. 
 • Samenwerken, voeren van overleg met andere afdelingen binnen het bedrijf gericht op het optimaliseren van werkprocessen, coördineren van activiteiten en behalen van doelstellingen. 
 • Begeleiden van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. 
 • Leiding geven aan (en motiveren van) de afdeling gericht op het behalen van de doelstellingen. 
 • Uitvoeren van een actief personeelsbeleid en zorgen voor een juiste kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting van de afdeling. 
 • Spelen van een actieve rol in verzuimmanagement en het realiseren van een zo laag mogelijk ziekteverzuimcijfer. 
 • Het in acht nemen en op de juiste en adequate wijze toepassen van bedrijfseigen richtlijnen, werkinstructies en procedures die betrekking hebben op Kwaliteit, Arbo en Milieu. Bij afwijkingen of constateringen van onveilige situaties of handelingen is hij/zij bevoegd om de werkzaamheden stil te leggen, hierbij zal na stillegging overleg plaatsvinden met zijn / haar leidinggevende voor het bepalen van de juiste actie en maatregelen.

JOUW PROFIEL

Gewenste opleiding en ervaring

 • Ervaring in proces- en dienstontwikkeling en optimalisatie 
 • Een bedrijfskundige opleiding op Hbo+ -niveau 
 • Hbo+ werk- en denkniveau 
 • Opleiding leidinggeven

Gewenste vakinhoudelijke kennis en vaardigheden 

 • Basisveiligheid (VCA-1) en Veiligheid voor leidinggevenden (VCA-2) 
 • Kennis van informatiesystemen en informatie management 
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 
 • Abstract denkvermogen 
 • Besluitvaardigheid 
 • Overtuigingskracht, impact 
 • Focus op mensen, processen en targets 
 • Ondernemend, flexibel, klantgericht 
 • Inspirerende, mensgerichte aanpak gecombineerd met een doelgerichte werkwijze

ARBEIDSVOORWAARDEN

Kropman biedt een informele, open en collegiale sfeer die kenmerkend is voor de organisatie. Collegialiteit scoort jaarlijks hoog in ons medewerkertevredenheidsonderzoek. Je verdient een goed salaris en we bieden prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals reis- en studiekostenvergoeding en collectieve verzekeringen. Bovendien krijg je alle mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en door te groeien. We zijn een groot bedrijf en bieden iedereen kansen. Kropman behoort tot de top. Ook voor haar werknemers. Tevens zal Kropman jou een bedrijfswagen te beschikking stellen om je werk goed te kunnen uitvoeren.