Algemene voorwaarden Kropman Installatietechniek

Op al onze overeenkomsten met opdrachtgevers en leveranciers zijn een of meer van de hieronder genoemde documenten van toepassing. Onze algemene voorwaarden en de procuratieregeling zijn tevens opgenomen in de inschrijving van Kropman in het handelsregister. Op verzoek zenden wij u deze kosteloos toe. Vragen over onze voorwaarden kunt u voorleggen aan uw contactpersoon.

Algemene Uitvoeringsvoorwaarden van Kropman
Op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten aan/met opdrachtgevers zijn de ‘Algemene Uitvoeringsvoorwaarden van Kropman’ van toepassing.

Download de meest recente versie:
Algemene Uitvoeringsvoorwaarden Kropman januari 2013 (pdf)


Algemene Inkoopvoorwaarden van Kropman
Op alle door Kropman verstrekte opdrachten en aangevraagde aanbiedingen of offertes zijn de ‘Algemene Inkoopvoorwaarden van Kropman’ van toepassing.

Download de meest recente versie:
Algemene Inkoopvoorwaarden Kropman (pdf)

Algemene Leveringsvoorwaarden voor prefabricage
Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van onze fabriek voor prefabricage aan/met opdrachtgevers zijn de ‘Algemene Leveringsvoorwaarden van Kropman voor prefabricage’ van toepassing.

Download de meest recente versie:
Algemene Leveringsvoorwaarden Kropman voor prefabricage (pdf)

Procuratieregeling (vertegenwoordigingsbevoegdheid)
In onze procuratieregeling is vastgelegd welke personen welke bevoegdheden hebben voor het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens Kropman.

Download de meest recente versie:
Procuratieregeling Kropman januari 2019 (pdf)

Algemene Voorwaarden van Kropman Services

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Kropman Services aan/met opdrachtgevers zijn de ‘Algemene Voorwaarden van Kropman Services’ van toepassing.

Download de meest recente versie:
Algemene Voorwaarden van Kropman Services (pdf)