PTCG - Protonen Therapie Centrum Groningen

Het UMCG heeft de bouw van zijn protonentherapiecentrum gegund aan Kropman Installatietechniek voor de Werktuigbouwkundige en Meet&Regel installaties.

ptcg1.jpg

Het protonencentrum wordt gevestigd op het UMCG-terrein en wordt onderdeel van het UMC Groningen Cancer Center, waar oncologiepatiënten op één plek alle beschikbare behandelingen wordt geboden, zowel aan kinderen als aan volwassenen.

Het aantal met protonentherapie te behandelen patiënten in het UMCG zal gefaseerd toenemen tot ongeveer 600 per jaar.

De bouw (Execution phase) is in mei 2015 gestart en zal haar BRE datum (Building Ready for Equipment) op 19-09-2016 bereiken, een voor de installaties erg belangrijke mijlpaal voor de start van leverancier IBA welke vervolgens een aantal maanden nodig zal hebben om haar complexe protonenopwekker met beamline te installeren en te testen. De eerste patiënten kunnen in 2017 behandeld gaan worden.
 

ptcg3.jpg

Kropman is bij uitstek geschikt om een complex en uniek project als deze nieuwbouw tot een goed eindresultaat te brengen.

De complexe protoneninstallaties moeten zeer nauw afgestemd zijn met de specifieke eisen van de protonenleverancier, Kropman heeft bij detailengineering en met haar Lead-engineers hier een stevig deel mogen bijdragen.

De bouwtijd van het werk is kort, maar doordat Kropman daar waar mogelijk met prefabricage werkt, kunnen montagetijden op de het werk ingekort worden.