Erasmus MC lab ‘centrale geneesmiddelvoorziening’

Het Erasmus MC heeft de bouw van zijn apotheek gegund aan Kropman Installatietechniek als hoofdaannemer voor de Elektrotechnische, Werktuigbouwkundige, Regeltechnische installaties en bouwkundige werkzaamheden.

Het betreft de nieuwbouw, binnen een reeds bestaande ruimte van 740 m2.

erasmus2.jpg

 De apotheek van het Erasmus MC Rotterdam heeft het project ‘centrale geneesmiddelvoorziening’ opgezet met als doel de geneesmiddelenvoorziening zoveel mogelijk te centraliseren in de apotheek, en de medicatieveiligheid in het Erasmus MC te verhogen.

In de nieuwbouw van het Erasmus MC zullen op de verpleegafdelingen de decentrale afdelingsvoorraden verkleind worden tot noodmedicatie en enkele frequent gebruikte geneesmiddelen (bv. pijnstillers). Daarnaast is medicatie aanwezig voor eerste uitgifte (bv. antibiotica).

Alle overige VTGM- activiteiten (voor toediening gereed maken) zullen in de apotheek plaatsvinden.

erasmus4.png

In de eindsituatie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een centrale distributierobot in de ziekenhuisapotheek. De geneesmiddelen die niet in de robot passen (o.a. crèmes, zalven, pufjes, ontvlambaar) worden handmatig verzameld in de Apotheek.

Een deel van de geneesmiddelen zullen omgepakt moeten worden om dan in de distributierobot te worden ingevoerd.

De apotheek moet dus in staat zijn om continu de medicatie op patiëntnaam klaar te maken, uit te zetten en naar de afdelingen leveren.

 De kritische componenten om tot dit resultaat te komen zijn de faciliteiten voor VTGM: luchtbehandeling en veiligheidswerkbanken (VWB). De activiteiten die hierin plaatsvinden mogen niet tijdelijk worden overgenomen door de verpleegafdelingen of op andere locaties van de apotheek. Daarom is het belangrijk dat de luchtbehandeling en de werkbanken continu in bedrijf zijn.

erasmus6.jpg

De complexe bouw en installaties moeten zeer nauw afgestemd zijn met de specifieke eisen van de eindgebruiker, Kropman levert hier met veel enthousiasme momenteel een stevige bijdrage aan in de detail-engineering. De eerste stappen in de uitvoering zijn inmiddels gezet. De oplevering is medio maart 2017 gepland.