Zorg & Farma

Ontwerp en realisatie van procesinstallaties voor Sanquin Bloedvoorziening

Ontwerp en realisatie van procesinstallaties voor Sanquin Bloedvoorziening

Naast de nationale bloedvoorziening verzorgt Sanquin Bloedvoorziening ook de bereiding van plasmaproducten. In 2012 is Sanquin een overeenkomst aangegaan met de Amerikaanse farmaceut Baxter voor het produceren van medicijnen uit bloedplasma. Als gevolg hiervan moet Sanquin de productiecapaciteit voor plasmaproducten voor eind 2016 uitbreiden met 1,6 miljoen liter.

Mobiel Chemisch en Microbiologisch Laboratorium (MCBL) ontworpen voor het RIVM

Mobiel Chemisch en Microbiologisch Laboratorium (MCBL) ontworpen voor het RIVM

Kropman Contamination Control (KCC) heeft, samen met Deernsraadgevende ingenieurs, dit Mobiel Chemisch en Microbiologisch Laboratorium (MCBL) voor het RIVM ontworpen. Het MCBL is ontworpen voor de analyse van objecten die ervan verdacht worden chemische en/of biologische stoffen te bevatten die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. De unit kan volledig zelfvoorzienend opereren en men kan door de integratie van analyse apparatuur, beschermingsmaatregelen, inperking- en desinfectie-systemen veilig werken en efficiënt verdacht materiaal analyseren.