Jaarbeurs Utrecht

Vluchtdeuren, veiligheid en InsiteView®

Bij de bouw van de nieuwe Jaarbeurs in Utrecht is Kropman Installatietechniek betrokken geweest bij een aantal grote technische projecten. Het eerste betroffen de vluchtdeuren. Volgens het Bouwbesluit zijn er wettelijke eisen voor afmetingen van vluchtdeuren in relatie tot het aantal bezoekers van zalen of evenemententerreinen. Voor top-beurslocatie Jaarbeurs Utrecht gaat het dan alleen voor hal 7 -12 al om circa 50 vluchtdeuren. Deze deuren werden tot voor kort elke ochtend en avond, één voor één, handmatig door een medewerker geopend en gesloten. Dankzij InsiteView® is dit tegenwoordig een centraal geautomatiseerd en betrouwbaar systeem en behoort de tijdrovende methode voortaan tot het verleden.

De veiligheid voor medewerkers en bezoekers is uiteraard een belangrijk onderdeel van dit proces. De deuren zijn via LON-technologie gekoppeld aan het door Kropman zelf ontwikkelde grafische bedienpakket InsiteView®, waarna centraal beheer mogelijk werd. Vanuit de centrale plek kan de bedrijfsbeveiliging van de Jaarbeurs nu via een beeldscherm de deurvergrendeling centraal monitoren en besturen. De actuele status van de deurvergrendeling wordt door middel van plattegronden weergeven op een groot scherm. Per hal en per deur kan worden ingezoomd. Mocht het nodig zijn, dan kunnen de deuren op afstand worden vrijgegeven voor korte of voor langere tijd.

Ruimtes, reserveringen en InsiteView®

Al enige jaren maakt Jaarbeurs Utrecht gebruik van het grafische meet- en regelpakket InsiteView®, waardoor centrale en individuele bediening van onder meer verlichting, beveiliging en klimaat, mogelijk is. Ook is er een koppeling van InsiteView® met het ERP- en zaalreserveringspakket van de Jaarbeurs. Wanneer er een reservering binnenkomt, wordt dit door de afdeling Reserveringen in hun eigen vertrouwde pakket ingevoerd. Geheel automatisch wordt direct de temperatuur en ventilatie van de betreffende ruimte voor de gewenste periode ingesteld. Deze zal automatisch aangaan op de dag en tijd waarop de zaal in gebruik is.

Uniek ontwerp W.K.O. en Sprinkler installatie

Jaarbeurs Utrecht brengt mensen en markten bij elkaar. Voor elke branche is de Jaarbeurs een bijna natuurlijke ontmoetingsplaats. Of het nu gaat om een korte vergadering, een meerdaags congres, een beurs of een evenement: Jaarbeurs Utrecht wil altijd de juiste omstandigheden creëren en een uitstekende dienstverlening bieden. Gelet op de toenemende mate van veiligheid investeert de Jaarbeurs continue in realisatie van veilige ruimtes waar mensen elkaar ontmoeten. In 2003 heeft Jaarbeurs opdracht verstrekt aan Kropman Installatietechniek om in Hal 7 een compleet nieuwe watervoorziening te bouwen.

Gelet op de komende capaciteitsvraagstukken in de nabije toekomst heeft de Jaarbeurs een nieuwe technische wijziging doorgevoerd. De oorspronkelijke watervoorziening werd gevoed vanuit de Merwede. Deze installatie kan niet voldoen aan de gevraagde capaciteit en voorschriften. Om deze redenen heeft de Jaarbeurs besloten een nieuwe watervoorziening op haar eigen terrein te realiseren. De locatie wordt nu in twee separate gebieden ingedeeld en apart gevoed. Het nieuwe gedeelte bestaat uit de unieke technische combinatie van warmte-koude opslag (WKO) en een pompvoorziening uit bronvoeding. Het Jaarbeurscomplex is voorzien van waterbronnen waaruit middels pompen de watervoorziening voor deze installatie gevoed kan worden.

In deze installatie is een unieke technische toepassing doorgevoerd, namelijk: het combineren van bronpompen, enerzijds t.b.v. warmte-koude opslag, anderzijds het fungeren als sprinklerpomp voor het leveren van bluswater voor de sprinklerinstallatie.