Sociale Verzekeringsbank – landelijk contract

Sinds 1 januari 2013 is Kropman Services werkzaam voor de Sociale Verzekeringsbank. Het contract voor het preventief, curatief en correctief onderhoud aan de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties wordt uitgevoerd op het hoofdkantoor in Amstelveen en de overige negen locaties respectievelijk in Breda, Deventer, Groningen, Leiden, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Utrecht en Zaanstad. Totaal BVO 122.844 m2.

svb1.jpg

Het doel van de overeenkomst met de SVB is om gedurende de contractperiode het functiebehoud van de E&W installaties op alle SVB-Locaties in Nederland te waarborgen, zodat de SVB niet belemmerd wordt in de uitoefening van haar taken en het behalen van haar ambities. Het gestelde doel moet gerealiseerd worden door het onderhouden van de installaties aan de hand van het door de SVB bepaalde onderhoudsbeleid, conform NEN 2767, klasse 2 en 3.

Bovendien wenst de SVB op basis van de overeenkomst de mogelijkheid te hebben om opdrachten te plaatsen die betrekking hebben op planmatig onderhoud, revisie en vervanging.

De overeenkomst is afgesloten voor onbepaalde tijd.

svb4.jpg