Resultaatgericht beheer Summa College

Om het Summa College maximaal te ontlasten is de dienstverlening met Kropman Services gebaseerd op een resultaatgerichte overeenkomst (preventief, curatief en correctief onderhoud). De gebouwgebonden installaties worden in stand gehouden op een gewenst en afgesproken conditieniveau conform de NEN 2767.

Het vastgoed waarop de overeenkomst is gebaseerd omvat 12 locaties in Eindhoven met een totale bruto vloer oppervlakte van ca. 140.000 m2. Daarnaast beschikt Summa College over vijf huurlocaties.
Het contract is in gegaan op 1 augustus 2013 en heeft een looptijd van zes jaar met een optie om twee keer met twee jaar te verlengen.

Om snel te kunnen reageren op klimaatklachten van gebruikers wil het Summa College op afroep gebruik kunnen maken van een “standaard” kantoor werkplek luchtkwaliteitsmeting. Dit gebeurt door monitoring op afstand door middel van het gebouwbeheersysteem. Via dit gebouwbeheersysteem wordt ook het energieverbruik continue gemonitord en waar nodig worden verbetervoorstellen gedaan. 

summa3.jpg