Building information Model

BIM, Building Information Model, verwijst naar een 3D-informatiemodel waarin alle data die nodig is voor het ontwerpen, bouwen en beheren van bouwwerken wordt vastgelegd en aan elkaar gekoppeld. Tot deze gegevens behoren bijvoorbeeld berekeningen, bouwtekeningen, verslagen en rapporten. Doordat alle relevante informatie in het model voorhanden ligt, kan het model geraadpleegd worden door alle betrokkenen, zoals architecten, aannemers, opdrachtgevers en installateurs. Bovendien beschikken alle betrokkenen op deze manier over dezelfde informatie.

Kropman gebruikt BIM in zowel het ontwerp, de realisatie als in het beheer en de exploitatie. 

Met behulp van BIM werd het mogelijk dat verschillende partijen efficiënt met elkaar hebben kunnen samenwerken.
 
 

Meer weten? Neem contact met ons op!